Video - webinar
Video/webinar

NSAID's and gastrointestinal adverse effects - Full version

This is the full version of Linda Toressons webinar about NSAIDs and gastrointestinal adverse effects. Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

Video/webinar

Kronisk smärta hos katter

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Susan Little

Video/webinar

Val av korrekt analgesi i smådjurpraktik

Andrew Bell ger en praktisk guide till val av korrekt analgesi hos smådjur.

Video/webinar

Seniorkatter med flera diagnoser

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

Video/webinar

Equine pain face

Video/webinar

Hur dosera Metacam (meloxikam) til katter?

Video/webinar

Identifiera och bedöm smärta hos katt

Georgina Beaumont är specialist inom anestesi och analgesi hos katt, från Royal Vet College i England.

Video/webinar

Hur behandlar man små djur med Metacam (meloxikam)?

Hur ska man behandla katter och hundar som väger mindre än 2 kg med Metacam? Föreläsare: Helen Shreeve, BVSc MRCVS, Boehringer Ingelheim

Video/webinar

Hur doseras Metacam (meloxikam) till den lilla hunden?

Video/webinar

Hur doserar man Metacam (meloxikam) för katter?

HJÄLP?