Video - webinar
Video/webinar

Granskning av WSAVA:s rekommendationer om vaccinering av hundar och katter (del 2/2)

Se professor Michael Days genomgång av de senaste WSAVA-rekommendationerna om vaccinering av hundar och katter. Webinariet spelades in på Sonnerupgård Estate 2017. Webinariet består av två delar. Detta är del 2 av 2. Se del 1 av 2 här

Video/webinar

Granskning av WSAVA:s rekommendationer om vaccinering av hundar och katter (del 1/2)

Se professor Michael Days genomgång av de senaste WSAVA-rekommendationerna om vaccinering av hundar och katter. Webinariet spelades in på Sonnerupgård Estate 2017. Webinariet består av två delar. Detta är del 1 av 2. Se del 2 av 2 här

Video/webinar

Anorexic cases – including gastrointestinal disease and systemic infections

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 6/6)

Video/webinar

Approach to the anorexic cat – common causes of anorexia, ways of stimulating appetite, decision-making when placing feeding tubes and then feeding these cats

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 5/6)

Video/webinar

Dyspnoea, lower respiratory tract disease and pleural cavity disease.

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 3+4/6)

Video/webinar

Chronic upper respiratory tract disease – causes, diagnosis and treatment

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 2/6)

Video/webinar

Acute cat flu, including new strains of FCV and updates on vaccinology

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 1/6)

Video/webinar

Lungmask hos katt

Diagnosticering och behandling av lungmask hos katt. Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Susan Little

HJÄLP?