Nyheder
Nyhet

Effekten av tracheobronkial-svabbar och andra diagnostiska undersökningar på den endokrina stressen hos grisar

Studien syftade till att utvärdera stress hos grisar vid provtagning med tracheobronkial-svabbar (TBS) i jämförelse med nässvabb (NS) eller att bara bremsa (B).  Man mätte kortisol i blod och saliv samt katekolaminer i blod före och efter hantering/

Nyhet

Hemoglobinkoncentrationer i relation till reproduktionsstadie och ålder hos suggor

Suggors järnbehov och hemoglobinvärde är vanligen ignorerat inom grisproduktionen.

Nyhet

Evaluation of drinking behavior of nursery piglets

Det finns vaccin som ges via dricksvattensystemet.  Men vid vissa tillfällen är vattensystemet inte lämpligt för administrering av vaccin. I dessa fall kan användandet av fodertråget vara ett alternativ.

Nyhet

Examination of ilea collected at slaughter for diagnosing porcine proliferative enteritis (PPE)

PPE orsakas av Lawsonia intracellularis (LI). Ofta utvecklas sjukdomen subkliniskt, vilket gör det svårt att säkerställa att LI är orsaken till dåliga produktionsresultat.

Nyhet

Kan ornelugt reduceres ved vaccination mod Lawsonia intracellularis?

På IPVS 2018 præsenteredes en japansk case report af Ishikawa et al. En integreret japansk besætning på 500 søer oplevede problemer med blodig diarré og pludselige dødsfald ved  store slagtesvin tydende på proliferativ haemorrhagisk enteropathi (PHE

Nyhet

Afrikansk Svinepest – En opdatering!

I slutningen af maj 2018 afholdt DTU et informationsmøde om den aktuelle situation med Afrikansk Svinepest (ASF), der nærmer sig Danmark fra Østeuropa.

Nyhet

Mer Lawsonia ger sämre tillväxt

Lawsonia intracellularis var inget stort eller hett ämne vid årets ESPHM i Prag, men det fanns en intressant studie från USA. I en muntlig presentation visade man hur väl fekal qPCR överensstämmer med en förutbestämd smittdos samt med produktionsres

Nyhet

Smärtbehandling vid kastration påverkar grisarnas beteende

Vid ESPHM i Prag presenterades en mycket grundlig studie från Kanada om hur beteendet hos spädgrisar påverkas vid kastration om de behandlas med meloxicam samtidigt eller 30 minuter före. 95 smågrisar åldern 6-8 dagar gamla från en forskningsanläggn

Nyhet

”Förvaras vacciner korrekt i besättningarna?”

Vid ESPHM i Prag presenterades en Holländsk/Belgisk undersökning av temperaturen i kylskåp för förvaring av vacciner. Goda vaccinationsrutiner startar med korrekt temperatur i kylskåpet.

Nyhet

Järn, mask och fyllesvin!

Årets presentationer och postrar på ESPHM bjöd på flera nya insikter men som vanligt kunde jag också konstatera att gammal kunskap fortfarande är intressant och relevant. Från USA presenterades en studie som handlar om hemoglobinnivåer i blodet och

HJÄLP?